In augustus gebeurt er op hengelsportgebied veel want het weer is dan normaliter super en dus is het tijd voor de normaal gebruikelijke jaarlijkse nacht wedstrijd.

Door een aantal deelnemers werd echter geopperd om deze door een lange 10 uurs dagwedstrijd te vervangen, dus dat is in 2017 geprobeerd en met succes!

LET OP!  we loten aan het water om 07.00 uur.

OH OH OH wat is het spannend in de lopende competitie! de top drie ontloopt elkaar slechts 4 punten en dan te weten dat 2 punten de best mogelijke score is.

Een duidelijke top drie heeft zich gevormd maar ook daarachter is er in de top tien volop strijd.

Zondag vissen we op de Baardmeesweg op de Hoge Vaart!

Verzamelen /loten  07.00 uur!

Daarna van 08.30 uur tot 12.30 uur, 4 uur vissen op het best mogelijke niveau waarna een hapje drankje en de prijsuitreiking volgt in het clubhuis!

Steenwijk, Op zaterdag 9 september j.l ging een afvaardiging van 4 geplaatste Sportvissers naar het jeugd NK te Giethoorn. Door de goede prestaties eerder dit jaar plaatsten Fabienne ter Horst U-20  Tim Copier en Thijs Saarloos U-15 en Patrick v.d Bovenkamp U-25 zich voor deelname.

En wat een fraaie resultaten boekten ze daar!

Sportvisserij Nederland organiseert voor vrijwilligers van aangesloten verenigingen en federaties op het gebied van Jeugdwerk de Cursus Viscoach en de Cursus Vismeester. Beide cursussen zijn gericht op de praktijk aan de waterkant en in de 'klas'. Om ervoor te zorgen dat de cursisten de cursus zoveel mogelijk zelf in eigen tijd kunnen invullen is er een huiswerkprogramma, dat bij de cursus Viscoach wordt afgesloten met een online examen, gevolgd door een cursusavond. Tijdens de cursusavond Vismeester geven de cursisten een korte presentatie, die thuis is geoefend.

Kosten voor deelname en reiskosten worden, mits bereid hier binnen de HSV "Ons Stekkie" actief mee aan de gang te gaan, betaald door de club!

Dit doen we ook voor elke andere cursus binnen de hengelsport!