Het voortdurende warme weer is in het talrijke viswater om ons heen niet zonder effect gebleven.

Gelukkig hebben we niet of nauwelijks te maken met vissterfte maar dit ligt wel continue op de loer. Blauwalg ( info hierover op www.zuiderzeeland.nl ) is al wel op diverse plekken gevonden, meldingen kunnen via de speciale link op de website van Zuiderzeeland worden gedaan.

Mede daarom willen we alle sportvissers oproepen om incidenten te melden, u bent de ogen van de watersportbeoefenaars die oog hebben voor flora en fauna.  Op tijd melden kan grotere problemen voorkomen.

Voor problemen in en of rondom het water vragen we U dit direct te melden bij het waterschap Zuiderzeeland.

dag en nacht bereikbaar (0320) 274 911