Het is weer bijna zover, de nieuwe VISpassen worden dan verstrekt en er zijn daarbij 2 belangrijke verschillen met afgelopen jaar.

Het betreft de contributie voor onze senioren die met 1,00€ is verhoogd. Dit is geen verhoging door onze eigen contributie maar is in lijn met een hogere afdracht naar Federatie en de Landelijke organisatie. We hebben slechts een deel hiervan in rekening gebracht.

De jeugd blijft in contributie gelijk we zijn zelfs aan het kijken om die voor 14 tot 18 jarigen te verlagen omdat de overstap van jeugd naar seniorlid op dit moment nogal een grote is.

 

Mits mogelijk verlagen we de contributie voor deze groep mocht U reeds de huidige contributie hebben overgemaakt dan is er geen probleem, wij sturen iedereen die dit betreft een tegoedbon!

De jeugd heeft de toekomst en dus is er ons veel aan gelegen deze vast te houden bi de club!

Tevens is de landelijke zeeVISpas afgeschaft, voor zeeVISpas houders is er een overgangs maatregel aangekondigd waarvan de zeeVISpashouders persoonlijk op de hoogte worden gesteld.