De H.S.V. “Ons Stekkie” is een overeenkomst aangegaan met de Gemeente Zeewolde m.b.t. het visrecht in de Dorpsgrachten, Harderhaven en de wateren op het Trekkersveld en Horsterparc. Op de bijgaande kaartjes is met blauw aangegeven om welke tochten, vaarten en plasjes het gaat. Wel willen we erop wijzen dat het water in Harderhaven alleen toegankelijk is vanaf het water, dus per boot. De oevers en steigers zijn niet toegankelijk! Ook is het belangrijk te weten dat er in Zeewolde: het -plaatselijk- weghalen van riet geen probleem is. Wel groeien er op een aantal plaatsen orchideeën op de gazons en hooilanden langs het water, deze mogen niet weg gemaaid of beschadigd worden! In Polderwijk ligt er een gedeeltelijk metalen damwand, deze grenst aan diverse privé percelen, de gemeente plaatst op 10 meter uit de privé terreinen een streep op deze damwand. De streep is een markering tot waar sportvissers zich op deze damwand mogen begeven. (strepen worden medio Juli 2015 geplaatst) Overlast moet ten allen tijde worden voorkomen. Afval dient te worden meegenomen. Ook rest afval zoals snoer moet meegenomen worden! Uw schone, begaanbare en visrijke visstek is er alleen als we met zijn allen de regels respecteren!

Onze Controleurs maar ook BOA´s en Politie zien toe op naleving van onze regels, bij het overtreden ervan worden gepaste maatregelen genomen!

Dit betekent dat het visrecht in de aangegeven wateren uitsluitend is voorbehouden aan sportvissers die in het bezit zijn van een VISpas uitgegeven door H.S.V. “Ons Stekkie”. Voor wat betreft de mogelijkheid van een weekvergunning en de lokale Jeugd vergunning en de aanvullende vergunning voor alle polder leden is er alleen toegang op de wateren binnen de dorpskern!

Ondanks het feit dat de kaartjes te gecomprimeerd waren om ook de straatnamen te vermelden, zal het overgrote deel van de inwoners van Zeewolde de betreffende wateren moeiteloos kunnen vinden. Voor leden van H.S.V. “Ons Stekkie”, die van buiten de Gemeente komen en zich niet helemaal kunnen oriënteren, het volgende. Onder de Dorpsgrachten wordt verstaan alle sloten, vaarten en plasjes die gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Zeewolde.

Dus al het water dat ingesloten is tussen de volgende wegen en wateren.

 • Wolderwijd
 • Zeewolderweg (N707)
 • Waterlinie
 • Ossenkampweg
 • Groenewoudseweg
 • Spiekweg (N705) tot kruising Horsterweg
 • Dasselaarweg tot kruising Eikenlaan
 • Ruisvoorn
 • Wolderwijd

Ook exclusief voor Ons Stekkie Vispashouders

 • Harderhaven
 • Trekkersveld
 • Het havengebied
 • Twee insteekhavens op de Hoge Vaart 

Alle nieuw aangelegde stads wateren binnen de dorpskern die bij ons dorp in ontwikkeling horen worden automatisch toegevoegd aan deze overeenkomst, ook bij het Industrie terrein Trekkersveld is dit het geval.

ALLEEN DEZE BOVENSTAANDE WATEREN BINNEN DE DORPSKERN ZIJN OOK MET DE  WEEKVERGUNNING VAN " ONS STEKKIE "TE BEVISSEN! KIJK NAAR ONDERSTAANDE KAART!

Naast deze exclusieve rechten mogen alle leden van onze hengelsportvereniging ook vissen in alle wateren die buiten de bebouwde kom liggen, zoals;

 • Hoge Vaart
 • Lage Vaart
 • Groenewoudse tocht
 • Horstertocht
 • en alle overige wateren in Flevoland
 • Maar ook in de bijna 80% van alle wateren in Nederland middels de landelijke lijst!

 Mochten er toch nog onduidelijkheden zijn of wenst u aanvullende informatie kunt u zich altijd wenden tot: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.