Hier nogmaals de aankondiging voor de jaarlijkse voorselectie kustvissen,

gehouden aan het strand bij Katwijk op zaterdag 14 april.We willen u eraan herinneren dat de opgaves voor maandag 9 april 2018 in

ons bezit dienen te zijn.

Nog even de gegevens op een rij:

-       Verzamelen vanaf 08.00 uur in het verenigingsgebouw de “Mijlpaal”  

22 te Katwijk.

-       Er wordt gevist volgens het reglement van Sportvisserij Nederland.

-       In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de voorselectie niet

gecombineerd met de Federatiewedstrijd. Deze zal worden gehouden op

zondag 7 oktober te Wijk aan Zee.

-       Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 te voldoen voorafgaande aan de

wedstrijd.

-       Deelname aan het NK is voor de geselecteerden dit jaar gratis.

We hopen op een mooie wedstrijd met veel deelnemers!

Aanmelden via www.sportvisserijmidwestnederland.nl