Opbouw contributie hengelsportverenigingen
De lokale hengelsportvereniging is er voor alle sportvissers om hun hobby mogelijk te maken en de belangen van de sportvisser op lokaal en regionaal niveau te behartigen. Dit kan niet zonder daarvoor aan elke sportvisser een bijdrage te vragen in de vorm van de contributie. Op regionaal gebied is er een professionele ondersteuning vanuit een Federatie. Deze gebruikt een deel van de contributie; de zogenaamde federatieve afdracht. Dan is er op landelijk niveau de Koninklijke Sportvisserij Nederland, de bond die op landelijk gebied de belangen behartigt. Ook hiervoor dragen alle hengelsportverenigingen een deel van de contributie af. Dit is de landelijke afdracht.
           
Waar kan ik de diverse VISpassen en of vergunningen van de hengelsport vereniging Ons Stekkie kopen?
Alle documenten zijn tegen betaling verkrijgbaar bij het volgende service points, 
De Winkeltjes Globe Fishing Torenstraat 6 Zeewolde
De BRUNA Kerkstraat 10 Zeewolde. 
Dierenspeciaal zaak tropica Raadhuisweg Zeewolde
Ook via de On-line module is de VISpas verkrijgbaar, zie de homepage van deze website! 
Ook kan de VISpas worden verkregen tijdens activiteiten in het clubhuis.
            
Welke mogelijkheden zijn er om met de juiste documenten te kunnen vissen?
Jeugd VISvergunning
De jeugd tot 14 jaar kan voor slechts € 5,00 in bezit komen van de Jeugd VISvergunning. 
Een document op creditcard formaat met een A4 als bijlage met alle relevante info. 
Deze vergunning geeft de jeugd het recht om te vissen met 1 hengel met aangewezen aassoorten in de dorpsgrachten van Zeewolde!
            
JeugdVISpas
Heeft de jeugdige sportvisser op 1 januari van het jaar waarin wordt gevist de leeftijd van 14 jaar nog niet bereikt, dan is er de jeugdVISpas. 
Deze jeugd tot 14 jaar betaalt voor de jeugdVISpas slechts € 12,00. 
Dit document geeft het recht te vissen op ruim 90% van alle Nederlandse wateren. 
Bij deze pas op creditcard formaat zit een uitgebreide lijst met viswateren en bepalingen. 
Deze lijst moet men naast de pas altijd bij zich dragen.
In plaats van de lijst-het boekje mag ook de app VISplanner op de smartphone gebruikt worden!
            
VISpas
Het standaard document voor iedereen van 14 jaar en ouder. (Peildatum is 1 januari van het betreffende kalenderjaar) 
Deze pas kost € 34,00 en geeft ook het recht te vissen op ruim 90% van alle Nederlandse viswateren. 
Ook bij deze pas op creditcard formaat zit een uitgebreide lijst met viswateren en bepalingen, die men naast de pas altijd moet kunnen tonen.
In plaats van de lijst-het boekje mag ook de app VISplanner op de smartphone gebruikt worden!
De meevispas, 
Dit is een eenmalige toestemming om met iemeand met een VISpas een keer te gaan vissen, de VISpas houder moet deze dan voor de introducee aanvragen via VISpas.nl
           
Weekkaart
Speciaal voor sportvissers die in bezit zijn van een VISpas van een andere hengelsportvereniging is er de mogelijkheid een weekvergunning te verkrijgen. 
De combinatie van VISpas en de weekvergunning geeft het recht om naast de landelijk ingebrachte wateren ook in de Zeewolder wateren te kunnen vissen. Deze kaart kost € 5,00.
            
Administratie kosten
Bij alle VISpassen is éénmalig een bijdrage in de administatiekosten verschuldigd. 
Deze bedraagt € 5,00. Op verschillende momenten zijn er ledenwervingsacties waarbij deze kosten mogelijk niet in rekening worden gebracht.
            
Automatische incasso
Automatische Incasso geeft u direct voordeel! Bij automatische incasso betaalt u na de eenmalige betaling geen administratiekosten.