De selectie ONK (Open Nederlands Kampioenschap) Feeder zal nabij Jisp NH worden gevist op het Noord Hollands kanaal.

 

Deze wedstrijd kent een regionaal karakter en een deel van de deelnemers zal zich plaatsen voor het uiteindelijke NK. Tevens is het een wedstrijd om de federatieve titel en kan dus het overbekende Delftsblauwe bord worden gewonnen.

Ook Ons Stekkie is aanwezig met enkele deelnemers. Hieronder alle informatie.

 

Sportvisserij MidWest Nederland

organiseert in samenwerking met de wedstrijdcommissie

de selectiewedstrijd Open NK Feeder

Datum: Zaterdag 2 juni 2018

Voor: VISpashouders van verenigingen uit alle regio’s met een leeftijd van:

Leeftijd: ( minimaal 14 jaar op 31 december 2017 )

Inschrijfgeld: 12,50 euro per persoon graag vóór 26 mei storten op:

 NL19 RABO 0165 8731 08 t.n.v. Sportvisserij MidWest Nederland.

Verzamellocatie: Clubgebouw HVZ, Zuiderweg 72g, 1456 NH Wijdewormer

Zaal open: 06.30 uur

Loting/ Opening: 07.00 uur

Vertrek naar viswater: 07.15 uur

Wedstrijdwater: Noord-Hollands Kanaal, traject Jispersluis tot Molen Neck

Duur van de wedstrijd: 4 uur

Signalen: 07.30 uur Wedstrijdparcours open

08.50 uur

1e

signaal: Begin zwaar voeren, niet vissen

09.00 uur

2e

signaal: Eind zwaar voeren, begin vissen

12.55 uur

3e

signaal: 5 minuten voor einde wedstrijd

13.00 uur

4e

signaal: Einde wedstrijd

 

Prijsuitreiking: z.s.m. na einde wedstrijd in het clubgebouw van de HVZ

 

De wedstrijd wordt gevist volgens het wedstrijdreglement Open NK Feeder van Sportvisserij Nederland,

zie http://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/reglementen-en-richtlijnen.html

Aal, snoek, barbeel en snoekbaars tellen niet mee. Het gebruik van verse de vase is toegestaan. Echter is

het gebruik van gekleurd voer & aas, kunstmatige aassoorten en katapult is niet toegestaan.

Van het gehele daadwerkelijke deelnemersveld plaatst 25% (afgerond naar boven) per categorie zich voor

het betreffende Open NK (mits vangst behaald).

Voor verdere informatie over deze wedstrijd kunt u contact opnemen met:

Sportvisserij MidWest Nederland tel: 0251-318882, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

REGLEMENT ONK FEEDER

 

OPEN NATIONAAL KAMPIOENSCHAP FEEDERVISSEN 2018

1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde en van het logo en/of de naam van de

vereniging waarvoor zij deelnemen voorziene, geldige VISPAS uitgegeven door Sportvisserij Nederland.

2. De minimumleeftijd voor de deelnemers aan het Open Nationaal Kampioenschap Feedervissen is minimaal 14 op 31

december van het jaar voorafgaand aan het kampioenschap.

3. Om deel te mogen nemen aan het Open Nationaal Kampioenschap Feedervissen dient men geplaatst te zijn via de

federatie. Het percentage dat door gaat betreft 25% (afgerond naar boven) van het gehele (daadwerkelijke)

deelnemersveld (mits vangst behaald) per federatieve selectiewedstrijd.

4. De wedstrijd heeft een tijdsduur van vijf uur aaneengesloten. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd bij

slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten (ongevallen, demonstratie e.d.) stil te leggen en

na enige tijd te hervatten. Indien op dat moment minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij

geringere duur wordt de wedstrijd over gevist.

5. Er dient gevist te worden met één feederhengel met een enkelvoudige haak. De maximale lengte van de hengel

(m.u.v. de lijn) bedraagt 4,50 meter. Het is toegestaan meerdere feederhengels reserve te houden, echter mag slechts

met 1 feederhengel worden gevist.

6. Aas en voer vrij m.u.v. kunstaas. Ten aanzien van het aas en voer is het voorhanden hebben en/of gebruik van

gekleurde maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan. Het gebruik van

een voerkatapult is verboden. Er mag uitsluitend met een korf worden aangevoerd, niet met de hand.

7. Zodra de deelnemer in het bezit is van zijn/haar deelnemerskaart (omstreeks 08.00 uur), mag hij/zij zich naar de

visplaats begeven en met de opbouw beginnen.

8. Om 10.20 wordt het eerste signaal gegeven voor zwaar voeren en om 10.30 uur het tweede signaal einde zwaar

voeren en begin van de wedstrijd. Om 15.30 het derde signaal einde wedstrijd. Alleen de vis die zich bij het derde

signaal boven het water bevindt telt mee.

9. Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in een ruim leefnet worden bewaard. Per leefnet is een

maximum van 20 kg toegestaan. Wanneer zich meer dan 20 kg in het leefnet bevindt, telt maar 20 kg mee voor het

totaalgewicht. Verder gelden de regels uit de leefnetcode uit de landelijke lijst.

10. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis

onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren. Men dient te

allen tijde zorg te dragen voor het welzijn van de vis.

11. Wegen van de vis geschiedt over maatse (zie Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren en de laatste

Aanvullingslijst) en niet door maat beschermde soorten. Indien de gevangen vis niet kan worden gewogen dient deze te

worden geteld totdat de gevangen vis gewogen kan worden (vanaf 10 gram). Bij 0 gram wordt het aantal visjes

genoteerd dat is gevangen. Barbeel, snoek en aal mogen niet in het leefnet worden bewaard. Indien er sprake is van de

gesloten tijd mogen ook winde, snoekbaars en baars (inclusief ondermaatse baars) niet in het leefnet worden bewaard.

12. De winnaar is diegene met het hoogste vangstgewicht (bij 1 vak). Bij meerdere vakken worden de vakwinnaars op

gewicht gerangschikt, daarna de nummers twee, nummers drie, etc. Voor een niet-vanger geldt: een niet-vanger

krijgt het gemiddeld aantal punten tussen het aantal vangers + 1 en het totaal aantal plaatsen binnen zijn/haar

vak.

13. De winnaar mag zich een jaar lang Open Nationaal Kampioen Feeder noemen, wordt gehuldigd op het Sportvisserij

Nederland Topsportgala en ontvangt een Delftsblauw bord. Hij/zij is gerechtigd – mits wordt deelgenomen aan de

selectie – het jaar opvolgend zijn/haar titel te verdedigen. De nummers 1 t/m 10 ontvangen een medaille en plaatsen

zich voor de Nationale Selectie voor het daaropvolgende jaar en zijn dus verkiesbaar voor internationale wedstrijden.

Vakuitslagen worden op de dag van de wedstrijd op Facebook gepost. De officiële uitslag staat de maandag na de

wedstrijd voor 15:00 op de website van Sportvisserij Nederland.

14. Op dit wedstrijdreglement zijn de geldende regels van de Visserijwet, het Reglement voor de Binnenvisserij en het

Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden van toepassing.

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de wedstrijdleider en jury van de betreffende wedstrijd. 

Reglement Open Nationaal Kampioenschap Feedervissen – versie januari 2018

16. Na een besluit van de jury/juryrapport kan nog één keer protest worden aangetekend – schriftelijk en binnen 5

werkdagen na het genomen besluit – gericht aan de secretaris en commissaris wedstrijden van het bestuur van

Sportvisserij Nederland. Het besluit van de secretaris en commissaris wedstrijden (namens het bestuur van het bestuur

van Sportvisserij Nederland) wordt binnen 10 werkdagen kenbaar gemaakt en is bindend.

17. Deelnemers aan de wedstrijden georganiseerd door of namens Sportvisserij Nederland verklaren met hun

deelname zich te onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak evenals aan de besluiten

van diens organen waaronder de aanklager, tuchtcommissie en commissie van beroep. Dit betreft doping, matchfixing

en seksuele intimidatie conform de vigerende reglementen, regelingen en procedures van het Instituut

Sportrechtspraak. Deze zijn beschikbaar via de website van het Instituut Sportrechtspraak.

18. Wanneer een beslissing op grond van het voorgaande artikel tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt

vernietigd, kan hieraan door de deelnemer geen recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin

aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of het opnieuw houden van een wedstrijd of evenement.