WEDSTRIJDREGLEMENT FINALE VAN HET FEDERATIEF  CLUBKAMPIOENSCHAP SPORTVISSERIJ MIDWEST NEDERLAND

TIJDEN ETC 

EN DEFINITIEVE DEELNEMERSLIJST "ONS STEKKIE" ZEEWOLDE

 

Fishing Teamcapt. J vd Bovenkamp

P vd Bovenkamp

F ter Horst

A Rademaker

F Saarloos

T Saarloos

M Copier

T Copier

R Doppenberg

J v Emst

G J Boute

E Nijhuis

J Rondhuis

W vd Kamp

H Schluter

R Vink

M Roest

Deelname 

1. Inschrijving voor de finale van federatief clubkampioenschap bij Sportvisserij MidWest Nederland en staat open voor alle aangesloten bij de federatie aangesloten verenigingen. 

2. Per vereniging kan één team worden ingeschreven met maximaal 25 deelnemers van alle leeftijden. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde geldige (JEUGD)VISPAS van de vereniging waarvoor ze uitkomen. De uitslag wordt echter opgemaakt op basis van de vijf beste uitslagen van één vereniging.

3. De inschrijving sluit op maandag 2 oktober 2017. De vereniging heeft dan de volgende gegevens van al haar deelnemers verstrekt: Naam, vispasnummer, adres, geboortedatum. Van de teamcaptain wordt ook het telefoonnummer en emailadres verstrekt. Nagekomen wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk te worden opgegeven. 

 

Wedstrijdregels 

4. Sportvisserij MidWest Nederland bepaalt waar en wanneer de finale wordt gevist. In 2017 is dat op zaterdag 21 oktober in het Noordhollandskanaal tussen Alkmaar en Akersloot.

5. De loting, kaartuitreiking en prijsuitreiking zijn in Café de Vriendschap, Kerklaan 18 te Akersloot. Telefoon 0251-312866.

Voor diegenen die met de groep gezamenlijk willen vertrekken naar Akersloot is het vertrek 06.00 uur vanaf het clubhuis!

De zaal is open om 7:00 uur. De teamcaptains melden zich uiterlijk om 7:15 uur bij de wedstrijdorganisatie van de federatie.

6. Elke vereniging wijst een teamcaptain aan. De openbare loting van de plaatsnummers begint uiterlijk om 7:30 uur en vindt plaats door de wedstrijdleiding met hulp van de teamcaptains. Er is geen vakindeling maar door de lotingsystematiek worden de deelnemers van elke vereniging zoveel mogelijk gelijkmatig gespreid over het parcours. Junioren en senioren vissen samen. Na uitreiking van de kaarten vertrek naar het parcours. 

7. De wedstrijd heeft een tijdsduur van vier uur aaneengesloten. De wedstrijdorganisatie heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten (ongevallen e.d.) stil te leggen en na enige tijd te hervatten. Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt de wedstrijd overnieuw gevist.

8. Signalen (bij aankomst op de stek mag direct worden begonnen met voorbereiden): 1e signaal: start wedstrijd om 10:00 uur  2e signaal: einde wedstrijd om 14:00 uur. 

9. De hengel dient direct na het 2e signaal te worden opgehaald. Alleen vangst die tijdens zich tijdens signaal 2 boven het wateroppervlak bevindt, mag nog worden bijgezet in het leefnet. 

10. Er mag worden gevist met één hengel. De hengelkeuze is vrij. 

11. Aas en voer zijn vrij uitgezonderd kunstaas. (men bedoelt hier imitaties van aassoorten) Ten aanzien van het aas en voer is het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan. Het gebruik van een voerkatapult is verboden. 

12. Uitsluitend bij aanvang mag er zwaar gevoerd worden. Licht bijvoeren tijdens de wedstrijd is wel toegestaan. Onder licht bijvoeren wordt verstaan, maximaal datgene, dat een deelnemer per worp met één hand in één beweging uit los lokvoer kan omvatten. Voeren met een voercup op de vaste hengel en gelijktijdig vissen is niet toegestaan.

13. Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in een ruim leefnet worden bewaard. Per leefnet is een maximum van 20 kg toegestaan. Wanneer zich meer dan 20 kg in het leefnet bevindt, telt maar 20 kg mee voor het totaalgewicht. Verder gelden de regels uit de leefnetcode uit de landelijke lijst. Een deelnemer is verplicht zijn vangst te laten wegen, te laten noteren op de wedstrijdkaart en deze voor akkoord te ondertekenen. Een deelnemer die voortijdig de wedstrijd verlaat en/of zijn leefnet uit het water verwijdert voordat tot de weging wordt opgeroepen, wordt gediskwalificeerd. 

14. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren. Overtreding van dit artikel kan tot diskwalificatie leiden. 

15. Wegen van de vis geschiedt over maatse (zie Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren en de laatste Aanvullingslijst) en niet door maat beschermde soorten. Indien de gevangen vis niet kan worden gewogen dient deze te worden geteld totdat de gevangen vis gewogen kan worden (vanaf 10 gram). Bij 0 gram wordt het aantal visjes genoteerd dat gevangen is. Barbeel, snoek en aal mogen niet in het leefnet worden bewaard. Ondermaatse baars mag wel in het leefnet bewaard worden en wordt meegewogen.

16. De wedstrijdleiding wijst per deel van het parcours deelnemers aan die helpen bij het wegen.  

 

Klassering

17. Over alle deelnemers wordt een totaal klassering opgemaakt op basis van gewicht. 

18. De klassering voor verenigingen geldt over de vijf hoogst geklasseerde vissers per vereniging. 

19.  Afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen, krijgt de deelnemer met het hoogste vangstgewicht 30 (bij 6 verenigingen) etc. klassementspunten, de daarop volgende 29 (bij 6 verenigingen) enz. 

20. JeugdVispas-houders krijgen bovenop hun reeds behaalde punten, nog eens 5 bonuspunten, indien ze bij de vijf hoogst geklasseerden eindigen en vis hebben gevangen. Dus in plaats van bijvoorbeeld 14 punten, krijgt een junior 19 punten. 

21. Indien meer deelnemers hetzelfde vangstgewicht hebben, verkrijgen zij dezelfde klassementspunten. Vervolgens wordt doorgeteld (6. 7. 7. 9. 10. enz). 

22. Niet verschenen deelnemers, gediskwalificeerde deelnemers evenals deelnemers die geen vangstpunten hebben behaald, ontvangen geen klassementspunten. 

23. De vereniging met het hoogste aantal klassementspunten wint de finale van het clubkampioenschap van Sportvisserij MidWest Nederland en plaatst zich voor het Nederlands Kampioenschap dat gehouden wordt op 28 oktober 2017.

24. Indien verenigingen met gelijke klassementspunten eindigen, dient op onderstaande wijze de juiste rangvolgorde te worden vastgesteld:  a. Volgens het totale vangstgewicht van de vijf hoogst geklasseerden;  b. Volgens het hoogste vangstgewicht per deelnemer per vereniging;  c. Volgens het op een na hoogste vangstgewicht. 

Prijzen 

25. Na de wedstrijd is een samenzijn met prijsuitreiking Café de Vriendschap. De drie hoogst geëindigde verenigingen krijgen een beker. Verder wordt een aantal goed gevulde boodschappentassen onder deelnemers verloot. ’s Morgens en na de wedstrijd is er voor alle deelnemers een gratis drankje.  

 

Overig 

26. Onkosten van deelnemers/verenigingen tijdens de  finale van het federatief clubkampioenschap worden niet door Sportvisserij MidWest Nederland vergoed. 

27. Sportvisserij MidWest Nederland en/of de betrokken verenigingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsel en/of schade. Ook diefstal, verlies of beschadiging van spullen kunnen niet worden verhaald. 

28. Sportvisserij MidWest Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) consequenties naar aanleiding van verschuiven of vervallen van de wedstrijd of het publiceren (en aanpassen) van de uitslag. 

29. Iedere deelnemer en de wedstrijdleiding worden geacht de reglementen te kennen en stipt na te leven. Deelnemen betekent instemmen. 

30. Voor deelnemers gelden alle vigerende wettelijke regelingen, tenzij hierop door Sportvisserij MidWest Nederland een ontheffing is verkregen die vooraf is gecommuniceerd. Elke deelnemer mag maximaal 10 opgetuigde hengels voorhanden hebben.

31. De uitslag is tot een half uur na het einde van de prijsuitreiking officieus. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij het opmaken van de uitslag zal de uitslag zo spoedig mogelijk worden aangepast. Achteraf beroep aantekenen is niet mogelijk.

32. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdorganisatie van Sportvisserij MidWest Nederland.